Vaše transakcie sú s nami v bezpečí. Tu Vám vysvetlíme prečo!

Predtým ako pôjdeme do podrobností je potrebné vysvetliť dva základné pojmy:

Issuer alebo inak povedané „Vydavateľ“, je banka/inštitúcia, ktorá vydáva platobné karty – pre prípad vysvetlenia toto bude banka v ktorej máte Váš účet a k nemu vydanú platobnú kartu.

Acquirer, inak povedané „Prijímateľ“ spoločnosť/banka, ktorá zabezpečuje prijímanie platobných kariet prostredníctvom platobných terminálov (ale nie len) a na túto činnosť musí disponovať príslušnou licenciou od kartovej spoločnosti (napr. VISA, MasterCard atď.).

Platobné terminály, ktoré Vám poskytujeme sú opatrené platobnou aplikáciou, ktorá podlieha pravidelnou certifikáciou z troch strán:
       Slovenská sporiteľňa
       VISA EUROPE
       MASTERCARD

Jedná sa o komplexný proces, prostredníctvom ktorého je aplikácia pripravená zabezpečiť skutočne bezpečné platby. Po zosnímaní platobnej karty na POS terminály sú údaje o platobnej karte on-line posielané do autorizačného hostu banky, kde sa overuje dostupnosť platobných prostriedkov na účte majiteľa karty a následne je táto transakcia postúpená na spracovanie do VISA&MC (v závislosti na typu platobnej karty) a platobný terminál dostáva spätne informáciu o povolení alebo zamietnutí transakcie.
Prostredníctvom tohto procesu máte istotu, že úhrady platobnými kartami za Váš tovar alebo služby Vám budú spoľahlivo pripísané na Váš bankový účet.

Rýchle a spoľahlivé spracovanie transakcií je pre nás rovnako dôležité ako pre Vás a preto sme radi, že vieme v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou a.s. realizovať najrýchlejšie pripisovanie prostriedkov na slovenskom trhu v oblasti prijímania platobných kariet. Pripisovanie transakcií je bez ohľadu na zvolený servisný balíček bez akýchkoľvek kompromisov, vždy nasledujúci deň, vrátane víkendov a sviatkov, na Váš účet vedený v Slovenskej sporiteľni a.s.. V prípade, že je Váš bankový účte vedený v inej banke, nie je to prekážkou, avšak úhrada transakcíí je realizovaná v zmysle zákona o platobnom styku nasledujúci obchodný deň (štandardným medzibankovým prevodom).